Plik można wykonać w dowolnym programie graficznym i zapisać jako: CDR, PDF, TIFF, EPS, JPG

INFORMACJE dotyczące przygotowania plików do druku

– Jako format arkusza ustalamy format pracy plus nadlewki 3 mm z każdej strony.
(Formatki które możesz pobrać z naszej strony gwarantują właściwe przygotowanie pracy do druku).
– Tekst oraz inne ważne elementy graficzne należy odsunąć od linii ciecia 3mm.
– Jeśli w pracy występuje tekst, przed zapisaniem pracy należy zamienić go na krzywe.
– Jeśli praca zawiera więcej niż jedną stronę zapisz wszystkie strony w jednym pliku.
Nie rasteryzuj tekstów!!!
– Uwaga! z programu INDESIGN przyjmujemy wyłącznie pliki PS + PDF.

Bitmapy
– W przypadku zapisu TIFF należy zapisać plik jako jedna warstwa, bez dodatkowych kanałów.
– Gotowy projekt zapisać w formacie 1:1 z rozdzielczością 350dpi
(rozdzielczość niższa niż 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów,
a w rozdzielczość powyżej 350 dpi nie powoduje poprawy jakości, niepotrzebnie natomiast
zwiększa rozmiar pliku).
– Jeśli praca zawiera więcej niż jedną stronę zapisz dwa odrębne pliki z nazwami front i back.
np. (projekt_front.tif, projekt_back.tiff).
– Projekt powinien być zapisany w kolorystyce CMYK a nie RGB.
– W przypadku dostarczenia pracy zawierającej kolory RGB, końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami klienta.
– Jeśli wysyłasz więcej niż jeden plik spakuj pliki do formatu ZIP.
– Preferujemy prace przygotowane jako PDF kompozytowy (czyli nierozseparowany) dzięki niemu praca będzie zrealizowana możliwie najszybciej i bez komplikacji na etapie przygotowania do produkcji.
– Prace o małym rozmiarze (np. wizytówki, kupony, naklejki itp.) należy przygotować jako pojedynczy użytek.
– Inne pliki przyjmowane będą po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub mailowym.
Istnieje możliwość stworzenia projektu przez naszych grafików.
– PDF można przygotować w oparciu o większość aplikacji graficznych.
Przy generowaniu PDF-a należy pamiętać, o ustawieniach rozdzielczości (np. Acrobat Distiller) są dostępne gotowe profile np. PRINT, PRESS.

UWAGI dodatkowe:
– W przypadku kolorowego druku przy użyciu standardowej triady (CMYK) nie należy stosować innej palety kolorów niż CMYK(euroskala) lub greyscale – wszystkie kolory Pantone® powinny zostać przekonwertowane do CMYK.
– Jeżeli praca będzie drukowana z użyciem kolorów Pantone®, odpowiednie obiekty wektorowe powinny być zdefiniowane jako kolory Pantone®, a bitmapy jako duotony lub tritony.
UWAGA: niektóre aplikacje nie potrafią wygenerować płynnych przejść tonalnych złożonych z kilku kolorów Pantone® (np. w przypadku programu Corel Draw, przejście tonalne złożone z kilku kolorów Pantone® zapisywane jest w PostScripcie jako obiekt CMYK).
– W przypadku dokumentu wielostronicowego (typu książka, katalog itp.) kolejne strony dokumentu powinny być dostarczone w jednym pliku (np. PDF) jedna po drugiej. W przypadku bardziej złożonych dokumentów (np. gdy okładka ma w nietypowy sposób łamane skrzydełka lub gruby grzbiet) należy dostarczyć gotowe składki.

Najczęstsze problemy, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego przygotowania pracy do druku:
– kolory niezgodne z oczekiwaniami klienta w wyniku zastosowania nieprawidłowej palety kolorów (np. RGB lub Pantone_ dla dokumentów drukowanych z zastosowaniem standardowej triady),
– w pracy nie zostały przygotowane spady – grafika w dokumencie kończy się równo z krawędzią strony,
– nieprawidłowo drukują się teksty w wyniku nieosadzenia czcionek lub braku zamiany tekstów na krzywe

2. Słowniczek pojęć

CMYK – pełny kolor, Euroskala
najczęściej stosowana kolorystyka druku poligraficznego
– druk oparty na kolorach C (Cyjan), M (Magenta), Y (Yellow), K (Black-czarny) czyli CMYK,
– powszechnie stosowany przy druku kolorowych zdjęć, obrazów i innych kolorowych druków,
– dodatkowo CMYK można połączyć z jednym lub dwoma Pantone®. Stosowane szczególnie przy druku dużych powierzchni jednokolorowych oraz przy zachowaniu w 100% kolorystyki loga